པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཨ་ལགས་བླ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཨ་ལགས་བླ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས།
ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརྙན། ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརྙན།
ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་། མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་།
tsongchu

བསླབ་བྱ།དེ་ལས་མང་བ།

པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com

青ICP备10000341号